Uspomena na maestra Ivanovića

Kategorija: Ljudi
Milivoj Ivanović

Milivoj Ivanović je rođen pre više od sto godina, ali se o njegovoj dobroti i plemenitosti još uvek govori u kući koju je ostavio rođacima.

Opširnije: Uspomena na maestra Ivanovića